Księga Gości

Filmy z życia szkoły

Blog szkolnego SKO

Gazeta szkolna

Przedszkole

Jubileusz szkołyStrona Zespołu Szkół w Grodzisku!


* Zespół Szkół w Grodzisku * ul. 1 Maja 34 * 17-315 Grodzisk * woj. podlaskie

* tel./fax (85)6568084 * email: zegrodzisk@op.pl * 

Święto niepodległości

11 listopada 2015r. (środa)

 
 

Zobacz więcej ....

10 listopada 2015r. świętowaliśmy w naszej szkole Święto Niepodległości. Uroczysty apel przygotowali: p. Iwona Boguszewska z klasą III a edukacji wczesnoszkolnej, p. Marta Uściniak z klasą III b ew, p. Joanna Pura z klasą VI a oraz p. Mariusz Obrycki z chórem. Na apel zaproszono nielicznych już kombatantów z terenu naszej gminy. Swoją obecnością zaszczyciła nas p. Alicja Kryńska z Krynek-Borowych - sybiraczka, która jako 3-letnia dziewczynka wraz z mamą i rodzeństwem w 1941r. została deportowana na Syberię w okolice Irkucka.

 

Ślubowanie klas pierwszych

30 października 2015r. (piątek)

 
 

 

29 października 2015r. odbyło się ślubowanie klas pierwszych. Panie Maria Owsieniuk i Anna Żak przez dwa miesiące przygotowywały swoich wychowanków z klas pierwszych do ślubowania. To dla pierwszoklasistów wielki dzień.  Dyrektor Zespołu Szkół w Grodzisku p. Teresa Kosińska pasowała pierwszaków na uczniów szkoły podstawowej. Wójt Gminy Grodzisk p. Antoni Tymiński pogratulował dołączenia do grona uczniów oraz obdarował dzieci upominkami. Dyrektor Banku Spółdzielczego w Grodzisku p. Izabela Tatarczuk wręczyła dzieciom książeczki oszczędnościowe z wkładem pieniężnym na dobry początek na drodze oszczędzania. Księża poświęcili plecaki oraz przybory szkolne.

Po oficjalnej części uroczystości nastąpiła część artystyczna. 45 pierwszaków w odświętnych strojach zaprezentowało się przed zgromadzoną publicznością na "6". Zaproszeni goście ze wzruszeniem przyglądali się rozbrajającym w swej autentyczności  pierwszakom. Po uroczystości dzieci z wychowawczyniami oraz rodzicami udały się do swoich klas na smaczny poczęstunek.

 

Październik miesiącem oszczędzania

30 października 2015r. (piątek)

 
 

 

27 października 2015r. p. Anna Romaniuk oraz p. Anna Karolczuk przygotowały apel poświęcony oszczędzaniu dla klas I - IV szkoły podstawowej, na który zaproszono p. Izabelę Tatarczuk Dyrektor Banku Spółdzielczego w Grodzisku. Uczniowie klas II b oraz IV b propagowali podczas części artystycznej ideę oszczędzania.

 

Ścieżka ekologiczna w Korycinach

25 października 2015r. (niedziela)

 
 

fot. D. Bronicka

W dniu 16.10. 2015r uczniowie kl. IV a i IV b pod opieką p. Danuty Bronickiej i p. Doroty Koziak udali się  do Rezerwatu Przyrody „Koryciny”  w celu zwiedzenia ścieżki edukacyjnej „Dębowy Las”. Uczniowie z wielkim zainteresowaniem słuchali jak pan leśniczy J. Dygas opowiadał o środowisku życia jakim jest las. Z zapałem zbierali liście, rozpoznawali drzewa i krzewy, tropili drobne zwierzęta. Następnie pan leśniczy oprowadził uczniów po szkółce leśnej, pokazał, w jaki sposób hoduje się sadzonki drzew i krzewów. Na zakończenie wycieczki wszyscy udali się do gospodarstwa Państwa Szulik, gdzie zostało przygotowane ognisko i smaczne kiełbaski. Gospodarze pokazali uczniom ptaki drapieżne, którymi opiekują się. Po krótkiej zabawie wszyscy zmęczeni, lecz weseli wrócili do szkoły.

 

Dzień Edukacji Narodowej

18 października 2015r. (niedziela)

 
 
fot. S. Niewiarowska

12 października 2015r. obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Edukacji Narodowej. Uczniowie klas: V a, II BG oraz chór szkolny, pod kierunkiem nauczycieli: Anny Romaniuk, Agnieszki Mędryckiej oraz Mariusza Obryckiego, przygotowali piękną część artystyczną dla zaproszonych gości oraz całej społeczności szkolnej.

 

Wycieczka do Warszawy

18 października 2015r. (niedziela)

 
 
 

Uczniowie klas III ab edukacji wczesnoszkolnej wraz z wychowawczyniami wyruszyli 12 października 2015r. na podbój Warszawy. Zwiedzili stadion narodowy, byli w Centrum Nauki Kopernik oraz w planetarium. Dzieciaki zachwycone wróciły do Grodziska.

 

Walczmy z rakiem

18 października 2015r. (niedziela)

 
 
 

Dnia 8 października w naszej szkole miała miejsce całodzienna akcja "Aktywnie, zdrowo i kolorowo" która odbywała się w ramach projektu "Szkoła Promująca Zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem" pod patronatem Białostockiego Centrum Onkologii, państwowej Inspekcji Sanitarnej i Podlaskiego Kuratora Oświaty. Projekt obejmuje edukację dzieci i młodzieży w zakresie prewencji pierwotnej nowotworów poprzez promowanie zdrowego stylu życia. Tego dnia przedstawicielki z Sanepidu w klasach I-III gimnazjum przeprowadziły zajęcia dotyczące szkodliwości papierosów, alkoholu oraz przyczyn powstawania nowotworów i zapobieganie tym chorobom. Uczniowie także mogli wziąć udział w konkursach z nagrodami. Kolejnym punktem dnia był apel dotyczący zdrowego stylu życia i szkodliwości używek w wykonaniu uczniów z kl. VI b, III AG, VI a, II AG. Uczniowie z klasy II AG przygotowali wystawę i degustację owoców, podanych w estetyczny i apetyczny sposób. Na koniec dnia uczniowie mieli okazję założyć alko-gogle i sprawdzić jak widzi pijana osoba. Cała akcja była przygotowana przy współpracy pań Danuty Bronickiej, Marty Wisłockiej, Ireny Zubik, Aliny Kosińskiej i Sylwii Niewiarowskiej.

 

Zajęcia terenowe z Ornitologiem

18 października 2015r. (niedziela)

 
 

 

24.09.2015r uczniowie klasy IVa szkoły podstawowej i IA gimnazjum uczestniczyli w realizacji projektu edukacyjnego „Pola tętniące życiem”. Celem tego projektu jest podniesienie świadomości społecznej dotyczącej wartości przyrodniczej terenów rolniczych Polski oraz propagowanie działań prowadzących do jej zachowania. W ramach realizacji projektu prowadzący zajęcia pan Krzysztof Jurczak (ornitolog Biebrzańskiego Parku Narodowego) przybliżył wiedzę na temat przyrody, krajobrazu rolniczego oraz możliwości jej zachowania. Po krótkiej prelekcji w szkole uczniowie klasy IVa i IAG zaopatrzeni w niezbędny sprzęt, pod opieką pani Danuty Bronickiej i pod przewodnictwem pana Krzysztofa Jurczaka udali się na zajęcia terenowe w okolice Grodziska. Obserwowali ptaki, poznawali drzewa i krzewy.

 

Narodowe czytanie

18 października 2015r. (niedziela)

 
 

 

7 września 2015r. p. Joanna Jaszczołt i p. Maria Owsieniuk - bibliotekarki zorganizowały w naszej szkole Narodowe Czytanie utworów Bolesława Prusa. Spotkanie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem zarówno wśród uczniów jak i nauczycieli.

 

Przetarg

10 września 2015r. (czwartek)

 
 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej progów unijnych

Dyrektor Zespołu Szkół w Grodzisku, 17-315 Grodzisk,  ul. 1Maja 34, woj. podlaskie, tel. 85 6568084, ogłasza przetarg nieograniczony na  dostawę miału węglowego / kod  CPV- 09.11.12.10 - 5 /.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych / Dz. U. z 2013 r.  poz. 907 z późn. zm./

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o przetargu

Specyfikacja

Oświadczenie

Oferta na dostawę miału węglowego

Wzór umowy

 

Zmiana organizacji dowożenia

31 sierpnia 2015r. (poniedziałek)

 
 

W bieżącym roku szkolnym dokonano zmian w organizacji dowożenia. Zostaną wprowadzone od 2 września 2015r. (środa), a dotyczą godzin dowozu oraz porannych tras autobusów. Z powodu zmniejszającej się liczby oddziałów oraz ich liczebności zaistniała uzasadniona potrzeba powyższych zmian.

 

Dowożenie

Trasy autobusów rano/Pan Stanisław Morzy:

7.00 Krynki Sobole – Rybałty – Niewiarowo-Sochy – Niewiarowo-Przybki – Drochlin – Grodzisk

7.25 Stare Sypnie – Nowe Sypnie – Krynki-Borowe – Kosianka-Boruty – Kosianka-Trojanówka – Porzeziny-Mendle – Grodzisk

8.00 Małyszczyn – Czaje – Czaje-Bagno – Pobikry – Grodzisk

 

Trasy autobusów po południu:

13.45 Grodzisk – Mierzynówka – Czarna Średnia – Dołubowo-Wyręby – Siemiony – Czarna Wielka – Aleksandrowo – Grodzisk

14.40 Grodzisk – Porzeziny – Kosianka-Boruty i Trojanówka – Stare Sypnie - Sypnie Nowe – Koryciny – Kozłowo – Grodzisk

15.35 Grodzisk – Czarna Wielka – Czarna Średnia – Dołubowo-Wyręby – Czarna Cerkiewna – Siemiony – Grodzisk


 

 Trasy autobusów rano/Pan Mirosław Iwanowski:

7.00 kol.Czarna Średnia  – Siemiony – Czarna Cerkiewna – Dołubowo-Wyręby – Czarna Średnia – kol. Mierzynówka– Grodzisk

8.00 Łopusze – Morze – Lubowicze – Stadniki – Kamianki –Jaszczołty – kol. Jaszczołty – Grodzisk

 

Trasy autobusów po południu:

13.45 Grodzisk – Kosianka Leśna – Żery – Krynki-Jarki – Pobikry – Czaje – Małyszczyn – Grodzisk

14.40 Grodzisk – Biszewo – Makarki – Krynki-Sobole – Rybałty – Drochlin – Grodzisk

15.35 Grodzisk – Kamianki – Stadniki – Lubowicze – Morze – Łopusze – Grodzisk


 

Trasy autobusów rano/Pan Eligiusz Koc:

7.00 Kozłowo – Koryciny – kol. Siemiony – kol. Grodzisk – Grodzisk

7.55 Kosianka Leśna – Żery-Czubiki – Żery-Bystre – Krynki-Jarki – Żery-Pilaki – Kosianka Stara – Grodzisk

 

Trasy autobusów po południu:

12.45 Grodzisk – kol. Grodzisk  – Kosianka-Boruty i Trojanówka – Porzeziny-Mendle – Krynki Borowe – Stare Sypnie – Sypnie Nowe – Kozłowo – Koryciny – Grodzisk

15.35 Grodzisk – Kosianka Stara – Żery – Krynki-Jarki – Pobikry – Czaje – Małyszczyn – Grodzisk


 

Trasy autobusów rano/Pan Roman Antoniuk:

7.00 Biszewo – Aleksandrowo – Makarki – Grodzisk

7.30 Aleksandrowo – Czarna Wielka – Mierzynówka – Grodzisk

8.10 Krakówki-Włodki – Krakówki-Zdzichy – kol. Bogusze Stare – kol. Twarogi-Wypychy – Żale – Bogusze Stare – Bogusze Litewka –Grodzisk

 

Trasy autobusów po południu:

12.45 Grodzisk – Biszewo – Krynki-Sobole – Rybałty – Drochlin – Grodzisk

13.45 Grodzisk – Bogusze Litewka – Bogusze Stare – Żale – Krakówki – Jaszczołty – Kamianki – Stadniki – Lubowicze – Łopusze – Grodzisk

15.35 Grodzisk – Bogusze Litewka – Bogusze Stare – Żale – Krakówki – Jaszczołty – Grodzisk

 

 

Początek roku szkolnego

31 sierpnia 2015 r. (poniedziałek)

 
 

Organizacja Uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego 2015/2016

1. Wszyscy uczniowie z kierunków A i B przyjeżdżają do szkoły według harmonogramu przyjazdów. Następnie z wychowawcami udają się do świątyń.

2. Godz. 9.00 Msza Święta w Kościele oraz Nabożeństwo w Cerkwi. Powrót z wychowawcami do szkoły.

3. Godz. 10.00 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego na boisku szkolnym (sala gimnastyczna).

4. Spotkanie w wychowawcami w klasach. Zobacz spis sal lekcyjnych...

5. Odjazdy na 4 autobusy (po jednym odjeździe w kierunku A i B):

·ok. godz. 11.00 odjazdy kierunku A

·ok. godz. 11.30 odjazdy kierunek B

 

W roku szkolnym 2015/2016 w szkole podstawowej będzie uczyło się 22. dzieci w oddziale przedszkolnym, 210. uczniów w klasach I - VI oraz 136. uczniów w gimnazjum.

Kolejny rok funkcjonuje Punkt przedszkolny "Arkadia Przedszkolaków" w Grodzisku, gdzie wychowanie przedszkolne realizować będzie: 18. dzieci 5 i 6-cioletnich oraz 19. dzieci 3 i 4-letnich.

 

Zespół Szkół zatrudnia 48 nauczycieli w szkole podstawowej oraz gimnazjum oraz 21 pracowników obsługi szkolnej.

 

Pożegnaliśmy emerytowaną Dyrektor naszej szkoły

1 sierpnia 2015 r. (sobota)

 
 

16 lipca 2015r. po długiej chorobie zmarła w wieku 74 lat Pani mgr Teresa Kryńska, emerytowana Dyrektor Szkoły Podstawowej w Grodzisku.

W niedzielę 19 lipca 2015r. pożegnaliśmy śp. Teresę w kościele parafialnym w Grodzisku. Spoczęła na miejscowym cmentarzu w Grodzisku.

W uroczystym pogrzebie uczestniczyli: licznie zgromadzona rodzina, przyjaciele, sąsiedzi, władze samorządowe, dyrekcja szkoły, koledzy z pracy zmarłej oraz współpracownicy męża i dzieci, wychowankowie, uczniowie i absolwenci Zespołu Szkół w Grodzisku, znajomi. 

Urodziła się 20 grudnia 1941r. w Chrołowicach w Gminie Drohiczyn. Pierwszą pracę podjęła w 1960r. w Szkole Podstawowej w Korycinach. Po dwóch latach, w 1962r. zatrudniła się w Szkole Podstawowej w Grodzisku, w której pracowała do emerytury. Przez 19 lat uczyła dzieci najmłodsze jako magister nauczania początkowego. W 1981r. została powołana  na stanowisko zastępcy dyrektora gminnego. Od 1984r. do 1992r. piastowała funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej w Grodzisku. Będąc na emeryturze bardzo często odwiedzała naszą szkołę z okazji uroczystości organizowanych przez naszą placówkę.

Spoczywaj w pokoju Droga Pani Dyrektor!

Pozostaniesz na zawsze w naszej pamięci!


Pani Teresa Kryńska siedzi pierwsza od lewej - jesień 1963r.

Pani Teresa Kryńska siedzi druga od lewej -

Jubileusz 20-lecia nadanie szkole imienia - maj 2012r.

 

 


Ważne telefony:

856568481 - Dyrektor

856568084 - Sekretariat

856568011 - Wicedyrektor

856568113 - Intendent

856574053 - Higienistka szkolna

856568019 - Punkt przedszkolny

856552365 - Księgowość szkolna

856554621 - Dowożenie


856552612 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Siemiatyczach

Absolwenci 2007-2016Dzwonki


Wariant I

(lekcje 45 min., przerwy 10 – 15 min

1.      -    800 –   845

2.      -    855 –   940

3.      -    950 – 1035

4.      -  1050 – 1135

5.      -  1150 – 1235

6.      -  1250 – 1335

7.      -  1345 – 1430

8.      -  1440 – 1525

Wariant II

(lekcje 35 min., przerwy
5 – 10 min)

1.      -    800 –   835

2.      -    840 –   915

3.      -    920 –   955

4.      -  1005 – 1040

5.      -  1050 – 1125

6.      -  1135 – 1210

7.      -  1215 – 1250

8.      -  1255 – 1330


Gdzie jesteśmy? 


 


 


 


 


 


 


 

* Strona szkoły istnieje od 12 czerwca 2002 r.

* Zespół Szkół w Grodzisku *