Księga Gości

Od 3 września 2012r.  w Zespole Szkół w Grodzisku działa Punkt Przedszkolny w ramach projektu „Arkadia Przedszkolaków. Utworzenie Przedszkola w Gminie Grodzisk”

 

Przedszkole

Sekretariat


Strona Zespołu Szkół w Grodzisku!


* Zespół Szkół w Grodzisku * ul. 1 Maja 34 * 17-315 Grodzisk * woj. podlaskie

* tel./fax (85)6568084 * email: zegrodzisk@op.pl *Projekty ze środków unijnych oraz inne realizowane

w naszej szkole w latach 2012-2014

„Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I – III w szkole podstawowej” – projekt współfinansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - 2012/2013 - projekt opiewał na 57 112,10zł


„Arkadia Przedszkolaków. Utworzenie Przedszkola w Gminie Grodzisk” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - 2012/2014 - projekt opiewał na kwotę 801 725,42zł


„Modernizacja oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Grodzisku” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - 2014 - projekt opiewa na kwotę 87 100,00zł

Projekt ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku - 2012/2014 - projekt opiewał na kwotę 12993,00zł


Filmy z życia naszej szkoły - TV-BUG zobacz więcej...Blog naszego SKO - zobacz... 


 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ważne telefony:

856568481 - Dyrektor

856568084 - Sekretariat

856568011 - Wicedyrektor

856568113 - Intendent

856574053 - Higienistka szkolna

856568019 - Punkt przedszkolny

856552365 - Księgowość szkolna

856554621 - Dowożenie


856552612 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Siemiatyczach

Absolwenci 2007-2014Dzwonki


Wariant I

(lekcje 45 min., przerwy 10 – 15 min

1.      -    800 –   845

2.      -    855 –   940

3.      -    950 – 1035

4.      -  1050 – 1135

5.      -  1150 – 1235

6.      -  1250 – 1335

7.      -  1345 – 1430

8.      -  1440 – 1525

Wariant II

(lekcje 35 min., przerwy
5 – 10 min)

1.      -    800 –   835

2.      -    840 –   915

3.      -    920 –   955

4.      -  1005 – 1040

5.      -  1050 – 1125

6.      -  1135 – 1210

7.      -  1215 – 1250

8.      -  1255 – 1330


Gdzie jesteśmy?
 


 


 


 


 


 


 

Ostatnia aktualizacja 26 maja 2014r. * Strona szkoły istnieje od 12 czerwca 2002 r.

* Zespół Szkół w Grodzisku * Beata Goławska